ไม่ว่าคุณจะต้องการชิ้นส่วนประกอบพลาสติกสำหรับสินค้าของคุณ เฉี่ยนจั่นซินมีทั้งเครื่องมือและความสามารถผลิตอุปกรณ์ให้ตรงตามเวลาและงบประมาณตามที่กำหนดไว้

อุปกรณ์พลาสติกหลักๆที่เกี่ยวข้องคือ ชิ้นส่วนพลาสติกซึ่งเราสามารถฉีดได้ทั้งสองสี ซึ่งเรามีเครื่องจักรหลากหลายที่สามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

เรามีเครื่องจักรแบบ Single Injection และ Double Injection ตั้งแต่ 40 ตัน ถึง 250 ตัน ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่จะผลิต

นอกจากการบริการทางด้านฉีดพลาสติกแล้ว เรายังมีเครื่อง laser, เครื่อง print และเครื่องทำรังสี UV เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและทนทานมากขึ้น

 
 
Copyright © 2010 Chyuan Jaan Shing Industry. All Right Reserved.