บริษัทเฉี่ยนจั่นซินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลาสติกแบบสองสีและพลาสติกสองชนิดในเวลาเดียวกัน เช่น อุปกรณ์ที่ทำจากทั้งพลาสติกและยาง นอกจากนั้นเรามีบริการและมีเครื่องจักรฉีดพลาสติกแบบSingle Injection และมีเครื่องจักรฉีดแบบDouble Injection

ผลิตภัณฑ์หลักๆที่เราผลิตส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนประกอบต่างของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ชิ้นส่วนของcomputer, ชิ้นส่วนของรถยนต์, ชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

 
 
Copyright © 2010 Chyuan Jaan Shing Industry. All Right Reserved.