ขั้นตอนการผลิตแรก

เฉี่ยนจั่นซินมีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีเทคโนยีสูง และมีความสารมารถผลิตสินค้าเร็วและจำนวนมาก

  • เครื่องจักรฉีดพลาสติก
เรามีเครื่องจักรการฉีดพลาสติกตั้งแต่ขั้นพื้นฐานฉีดพลาสติกสีเดียว จนกระทั่งการฉีดพลาสติก2สี และ 2 ชนิดที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกของเรามีความสามารถในการผลิตแบบ2ชิ้นส่วนในครั้งเดียว

ขั้นตอนการผลิตที่สอง

  • การสกรีน
     

ในส่วนขั้นตอนการผลิตที่สองคือ เรามีเครื่องสกรีนสำหรับตกแต่งสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นเรายังมีเครื่องเลเซอร์
และเครื่องพ่นสี ซึ่งเรามีทางเลือกที่จะตกแต่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยมีพนักงานที่เชี่ยวชาญคอยแนะแนวและช่วยเหลือทางด้านการตกแต่งสินค้าด้วย

 
 
Copyright © 2010 Chyuan Jaan Shing Industry. All Right Reserved.